بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
1392/10/18
برگزاري كلاس ارتباط وتامل با بيمار واموزش به بيمار