بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
1393/03/22
سرويس و ترميم موتورخانه ي اين مركز