بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
1393/03/22
سرويس و ترميم موتورخانه ي اين مركز