بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
معرفی بخش و قوانین
 

 
 
 تلفن داخلي:215
 
  • آزمايشات شامل بخش هاي بيوشيمي ،هماتولوژي ،ميكروبيولوژي ،پاتولوژي ،بانك خون ،هورمون شناسي به صورت شبانه روزيانجام مي شود.

  • آزمايشگاه علاوه بر خدمات سرپايي در طول 24 ساعت به كليه بيماران اورژانس و بستري در بخشها نيز خدمت رساني مي كند.
 

شرح وظايف مسئول فني آزمايشگاه

1. سرپرستي كليه امور تخصصي مركز
2. كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي، تجهيزاتي و لوازم آزمايشگاهي مواد شيميايي ، معرفها و تطابق با استانداردهاي اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3. ايجاد هماهنگي لازم بين واحدها و بخشهاي مختلف
4. كنترل عملكرد كيفي كاركنان فني
5. ممانعت از تحميل هزينه ها و خدمات غير ضروري به بيماران
6. رسيدگي به شكايات در مورد امور تخصصي و علمي آزمايشگاه و پاسخگويي به مراجع ذيربط
7. جلوگيري از اعمال پزشكي غير مجاز
8. جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به ارائه كمي و كيفي خدمات و ارسال گزارشهاي مربوط به مراجع ذيربط حسب ضرورت
9. رعايت قوانين و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
10. اقدام و نظارت بر پذيرش بيماران و ارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانسي
11. نظارت بر اجراي دقيق برنامه كنترل كيفي داخلي و خارجي و انعكاس و نگهداري آنها در دفاتر مخصوص
12. حضور فعال ، مداوم و مستمر در آزمايشگاه
13. امضاء ورقه جواب آزمايشها با در نظر گرفتن كليه شرايط علمي و فني
14. آموزش مداوم پرسنل با همكاري سوپروايزر و كارشناسان آزمايشگاه
15. آموزش دانشجويان و كارورزان با همكاري كارشناسان آزمايشگاه
16. تهيه و تنظيم مطالب آموزشي و نظارت بر انجام آموزش
17. ارزيابي دانشجويان و كارورزان در پايان دوره
18. همكاري در اجراي پروژه تحقيقاتي و پايان نامه دانشجويان
19. شركت در جلسات آموزشي ، كميته هاي مرتبط بيمارستاني

20. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/18
تعداد بازدید:
1672
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal