بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
سوپروایزر آموزش سلامت

معرفی واحد

کارشناس آموزش به بیمار: خانم کبری ارشادی ،کارشناس ارشد پرستاری
شماره تماس:231
 

آموزش به بیمار فرایندی است که فرصت یادگیری را برای بیمار و خانواده اش در زمینه بیماری و درمان آن، مکانیسم های سازگاری و افزایش مهارتها فراهم میکند

آموزش به بیمار وظیفه تمام کارکنان درمانی از پذیرش ،پزشک،پرستار ،داروساز،تغذیه ، و واحدهای پاراکلینیک میباشد .آموزش های بیماران براساس خودمراقبتی پایه گذاری شده است و خودمراقبتی مجموعه ای از اعمال است که فرد بصورت اکتسابی ، آگاهانه و هدف دار برای خود ، فرزندان و خانواده اش انجام می دهد تا از لحاظ جسمی ، روانی ، اجتماعی سالم بماند

اهداف آموزش به بیمار شامل :

افزایش توانمندی بیمار و خانواده در برنامه های خود مراقبتی

افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان

افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود

ارتقاء رضایت بیمار و خانواده ازخدمات درمان

کاهش آسیب های روانی و نگرانی بیمار و خانواده

بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی

کاهش دوره بستری و کاهش هزینه های بیمارستانی

افزایش کیفیت خدمات بالینی

کارشناس آموزش به بیمار پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزش به بیمار در حیطه پرستاری و مامایی مرکز آموزشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد

شرح وظایف کارشناس آموزش بیمار بر اساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.

2-تدوین طرح درس و برنامه ریزی بر اساس نیاز سنجی آموزشی:آموزش های مربوط به سیر بیماری ، نکات تشخیصی درمانی ، پیشگیری از بیماری ها ، پیشگیری و کنترل عوارض ، نحوه مراقبت از بیمار ، روش های خود مدیریتی و خود مراقبتی در سلامت و بیماری ، بازگشت به فعالیت های روزمره ، سازگاری و تطابق با بیماری ، نوتوانی و توانبخشی ، مراقبت های دارویی ، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه های آموزشی مدون طراحی و تدوین نماید.

3-تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب ، جزوات ، پمفلت و پوستر های بهداشتی ، فایل های صوتی و تصویری و نظایر آن

4-شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدون و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز

5-برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله آموزش چهره به چهره ، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران ، بحث و آموزش های گروهی ، کنفرانس ، میزگرد

6- تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه

7-تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه

8-تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت

9-حضور فعال در کمیته آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته

10-گزارش پیشرفت برنامه به مافوق در کمیته دانشگاهی

11-ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری

12- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه

13-شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش به بیماربا هماهنگی با مدیر پرستاری

14-ثبت و گزارش کلی فعالیت و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

15-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی ، کنترل عفونت و آموزشی در آموزش به بیمار

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/22
تعداد بازدید:
539
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal