بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
امور مالی
تلفن داخلي:279

شرح وظايف رئيس حسابداري:                                                                                                                                                                                                              

 1.  احترام و اكرام ارباب رجوع
 2. مسئوليت كليه اسناد هزينه واسناد  حسابداري انجام شده در واحد امور مالي بيمارستان
 3. مديريت در اولويت بندي هزينه ها
 4. مديريت در مطابقت هزينه ها با آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه
 5. پاسخگويي به حسابرس و ديوان محاسبات و مدير امور مالي دانشگاه
 6. مديريت بر منابع مالي و تلاش در جهت وصول مطالبات
 7. مديريت بر واحد درآمد ( صندوق پذيرش – تسويه و ترخيص – سوپروايزور كامپيوتر و ارسال اسناد سرپايي و بستري )
 8. ارجاع بخش نامه هاي رسيده به زير مجموعه و نظارت بر حسن اجراي آن
 9. تعامل و مشاوره با رياست بيمارستان در اتخاذ تصميمات كلان
 10. تأمين اعتبار خريدهاي غير اموالي بيمارستان
 11. مسئوليت تهيه آمار ماده 92 ارسالي هر ماه به وزارتخانه
 12. نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه و هيأت عالي نظارت بر نظام نوين
 13. نظارت بر حسن اجراي وظايف زير مجموعه و كسب رضايت و احترام به ارباب رجوع
 14. مديريت و نظارت بر اجراي حسابداري تعهدي در جهت اهداف وزارت خانه
 15. كنترل قراردادهاي بيمارستان
 16. نظارت بر ثبت online تصادفات در سامانه معاونت سلامت و درآمد در سامانه ثبت درآمدهاي دانشگاهها ، معاونت توسعه ، برنامه ريزي وزارت خانه
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/01
تعداد بازدید:
1271
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal