بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
معرفی واحد
مسئول بخش :خانم ارشادي
تلفن داخلي:205 
 
بخش مدارك پزشكي بيمارستان سيدالشهدا(ع) فارسان متشكل از دو واحد مجزا مي باشد.

واحد پذيرش كه روبروي درب ورودي ساختمان اصلي بيمارستان قرار دارد ، در اين واحد سه نفر پرسنل پذيرش به صورت شيفت در نوبت هاي صبح،عصر و شب انجام وظيفه مي كنند

واحد بايگاني پزشكي اين مركز كنار واحد پذيرش قرار دارد كه بايگاني جاري به صورت قفسه هاي ريلي و بايگاني نيمه جاري در انتهاي همان قسمت به صورت قفسه هاي ثابت فلزي موجود مي باشند. همچنين بايگاني پرونده هاي اورژانس در قفسه هاي جداگانه در اين قسمت واقع شده اند

ساير واحد هاي زير مجموعه مدارك پزشكي (آمار، كدگذاري و پاسخگويي به ارباب رجوع و نامه هاي اداري) در ابتداي راهروي اداري بيمارستان واقع شده اند. در اين قسمت شش نفر پرسنل مشغول انجام وظيفه مي باشند، شامل:

مسئول آمار و مدارك پزشكي :

خانم سميه لله گاني استخدام رسمي با 14 سال سابقه خدمت

چهار نفر كارشناس مدارك پزشكي استخدام پيماني 

يك نفر كاردان مدارك پزشكي استخدام رسمي

 

مسئول پذيرش ،آمارو مدارك پزشكي

1.      مسئول امور مربوط به واحد مدارك پزشكي و پيگيري نامه هاي اين واحد

2.      تحويل وتكميل امار روزانه ، ماهانه و ارسال به معاونت درمان

3.      تهيه آمار شش ماهه وسالانه جهت درخواستهاي مديريت ، رياست و ...

4.      آناليز و رسم نودار آمار مربوط به آن

5.      تكميل وارسال آمار پرسنل پرستاري و خدماتي به معاونت پشتيباني

6.      مراجعه به ثبت احوال جهت گرفتن گواهي ولات و تحويل به زايشگاه

7.      رابط برنامه پزشك خانواده و پيگيري كليه مسائل بيمارستان در اين رابطه

8.      تكميل اطلاعات آماري سامانه آواب

9.      مسئول امور مربوط به منشي بخشها

10. انجام امور مربوط به تمديد قراردادها باسازمانهاي بيمه

11. پيگيري مشكلات آماري مربوط به برنامه   HIS در كليه واحدها وبخشهاي مربوطه

12. مسئول واحد پذيرش و تنظيم برنامه كاري ايشان

13. برآورد و تامين برگه هاي مورد نياز بيمارستان و سفارش وپيگيري چاپ

14. انجام امور مربوط به اعتبار بخشي وحاكميت باليني واحد مدارك پزشكي

15. همكاري با مسئولين بخشها و ترسيم وآناليز نمودارهاي آماري ايشان جهت حاكميت باليني

16. نظارت بر كليه سامانه هاي آماري بيمارستان كه شامل آواب ،سجاد،ماده 92و HISمي باشند.

17. پيگيري مسائل مربوط به كميته مدارك پزشكي

18. تنظيم صورتجلسات تغيير نام پرونده هايي كه با نام مستعار بستري شده اند

19. آموزش و توجيه پرسنل جديدالورود در خصوص مستند سازي صحيح پرونده

 

 پذيرش:

a.     تشكيل پرونده پزشكي به صورت سرپايي و بستري (داخلي ،جراحي و ليبر) و تنظيم اوراق پرونده ها

b.     ورود اطلاعات بيماران ، هنگام پذيرش ،در HIS بر مبناي شناسنامه يا دفتر چه بيمار و اخذ رضايت نامه هاي مختلف از بيمار يا بستگان درجه اول وي

c.      تحويل لباس مورد نياز براساس بخش بستري مربوطه، به بيماران

d.     انجام امور مربوط ترخيص بيماران در شيفت هاي عصر و شب

e.     انجام امور صندوق و صدور قبض در شيفت هاي عصر و شب

ساير پرسنل مدارك پزشكي

 

1.      تحويل گرفتن پرونده ها از رسيدگي و ثبت تاريخ ورود HIS   

2.      چك كردن و جدا كردن پرونده هاي مشكل دار رسيدگي جهت عودت به ايشان

3.      پوشه كردن و شماره گذاري پرونده هاي وارده توسط 2 نفر

4.      مرتب كردن براساس سرپايي وبستري وقراردادن پرونده هاي تفكيك نشده درمحل مربوطه

5.      تفكيك پرونده هاي سرپايي وبستري به صورت جداگانه توسط 2-3 نفر

6.      چك كردن پرونده هاي تفكيك شده از نظر كمي وكيفي وكنار گذاشتن پرونده هاي ناقص

7.      پيگيري رفع نواقص پرونده از هر لحاظ

8.      كد گذاري كليه تشخيصها واقدامات براساس كتاب ICD توسط 2نفر

9.      ورود كليه اطلاعات پرونده در برنامه ADS9

10. ورود اطلاعات تشخيصي در برنامه HIS

11. رفع مشكلات مربو ط به سيستم HIS

12. تحويل برگه هاي جواب پاتولوژي والصاق به پرونده ها

13. بايگاني كليه پرونده ها توسط 4نفر

14. تكميل آمار ترياژو آناليز آن

15. تهيه وتكميل آمار مصدومين ترافيكي جهت ستاد هدايت

16. مرتب كردن پروندههاي سرپايي و بستري بر اساس شماره جهت بايگاني

17. تهيه وارائه آمار خود كشي ،سرطانها ،جرائم و مسموميت به حراست وشبكه بهداشت

18. جواب درخواستهاي شخصي ارباب رجوع و همچنين نامه هاي مربوط به پزشكي قانوني ، نظام وظيفه و...

19. جداكردن هر ماه 4 پرونده از هر تخصص و كپي گرفتن كليه اوراق پرونده ، مهر كردن آنها وارسال به معاونت درمان

20. خروج پرونده ها جهت ورود اطلاعات سامانه مصدومين ترافيكي و بايگاني مجدد آنها

21. خروج پرونده جهت كميته مرگ وميروكميته مدارك پزشكي وبايگاني مجدد آنها

22. همكاري در زمينه امور آماري

23. كنترل خروج پرونده هاي ارسال شده به بخش هاي داخلي يا خارج از بيمارستان

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/01
تعداد بازدید:
4485
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal