بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
واحد تغذیه

معرفي

كارشناس واحد تغذيه : خانم مهشيد محمدي 
     كارشناس تغذيه و رژيم درماني

تلفن داخلي:311 

فعاليت هاي واحد تغذيه :

 1. مشاوره تغذيه و رژيم درماني به بيماران
   
 2. مديريت خدمات غذايي بيمارستان

شرح انتظارات از مسئول بخش تغذيه بيمارستان ها

 • تهيه و تدوين برنامه عملياتي بخش تغذيه در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان
 • تهيه و تدوين فرآيند مديريت خدمات غذايي بيمارستان (شامل خريد مواد غذايي، انبارسازي، آماده سازي، طبخ، نگهداري و توزيع غذا ...)
 • نگهداري، پياده سازي و اجراي دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط در سطح بيمارستان
 • تعامل نزديك با كارشناسان تغذيه معاونت درمان مربوطه جهت برنامه ريزي هاي مرتبط
 • همكاري و هماهنگي با مسئول بهداشت محيط بيمارستان براي نظارت بر وضعيت بهداشت و سلامت كاركنان بخش تغذيه
 • همكاري و هماهنگي با مسئول بهداشت محيط بيمارستان براي نظارت بر وضعيت بهداشت اماكن ارائه خدمات غذايي و تامين ايمني كاركنان و محيط
 • همكاري با ساير بخش هاي اجرايي از جمله اعضاء تيم درمان، پرسنل بخش تغذيه و مقام مافوق درجهت بهبود ارائه خدمات غذايي
 • مديريت و نظارت بر انجام تحقيقات كاربردي در واحدهاي تحت پوشش جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات تغذيه اي
 • شركت در دوره هاي آموزشي به منظور روزآمد كردن دانش و مهارت هاي مورد نياز
 • برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي بهداشت و تغذيه براي پرسنل واحد مديريت خدمات غذايي با همكاري كارشناس بهداشت محيط
 • برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه اي براي پرسنل بيمارستان (پزشكان، پرستاران و...) با هماهنگي كارشناس تغذيه معاونت درمان
 • تهيه و تدوين متون آموزش تغذيه جهت بيماران
 • سرپرستي و نظارت بر فرآيند تهيه، دريافت و خريد مواد غذايي، انبارسازي، آماده سازي و انتقال مواد
 • غذايي خام يا فرآوري شده، آماده سازي محلول گاواژ، طبخ، نگهداري غذاي آماده يا غذاهاي باقيمانده، توزيع غذا و ميان وعده ها
 • تهيه شرح وظايف سرآشپز، آشپز، كمك آشپز، متصدي توزيع غذا و ظرفشو و ساير پرسنل كمكي در مديريت خدمات غذايي
 • تهيه و تنظيم برنامه غذايي پرسنل مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت
 • تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت
 • مديريت و سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي كارشناسان تغذيه بيمارستان و كاركنان بخش تغذيه و تقسيم وظايف پرسنل تحت سرپرستي
 • برآورد و اعلام نيروي انساني مورد نياز بخش تغذيه منطبق با آيين نامه تاسيس و بهره برداري بيمارستان ها به مقام مافوق (چينش نيرو در راستاي استاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان ها)
 • اصلاح ساختار فيزيكي آشپزخانه و تطبيق آن با شرايط بهداشتي در همكاري با مسئول بهداشت محيط HACCP نظارت بر استقرار مراحل مرتبط
 • نظارت بر نحوه رعايت الزامات و استانداردهاي خدمات غذايي توسط پيمانكار (در صورتي كه برون سپارس انجام گرفته است)
 • اجراي استاندارد هاي اعتباربخشي بخش تغذيه در بيمارستان
 • تشكيل كميته تغذيه و رژيم درماني به شكل دوره اي در صورت نياز
 • جمع آوري اطلاعات آماري مرتبط با فعاليت هاي بخش تغذيه و بكارگيري نتايج در برنامه ريزي هاي آتي
 • بررسي گزارشات و آمار بخش تغذيه و ارسال بازخورد هاي دوره اي (ارائه گزارش- روند تغيير شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه

شرح انتظارات از كارشناس مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيمارستان ها

 • تهيه و تدوين فرآيند مشاوره تغذيه جهت بيماران بستري و سرپايي
 • نگهداري و به روز رساني و اجراي دستورالعمل ها، پروتكل ها و استانداردهاي ملي و بين المللي مربوطه
 • هماهنگي و همكاري منظم با تيم درماني (پزشكان، پيراپزشكان) در برنامه ريزي درمان بيماران
 • هماهنگي و همكاري با كارشناس مديريت خدمات غذايي و ساير كارشناسان بخش تغذيه انجام تحقيقات
 • كاربردي جهت ارتقاء كيفيت خدمات مشاوره تغذيه
 • شركت در دوره هاي آموزشي به نظور روزآمد كردن دانش و مهارت هاي مورد نياز
 • برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه اي براي پرسنل بيمارستان (پزشكان، پرستاري و...) با هماهنگي كارشناس تغذيه معاونت درمان
 • برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي بهداشت و تغذيه براي پرسنل واحد مديريت خدمات غذايي با همكاري كارشناس بهداشت محيط
 • تهيه و تدوين متون آموزشي تغذيه جهت بيماران بستري و سرپايي
 • آموزش بيماران و همراه بيمار در خصوص رژيم غذايي بيمار به شكل حضوري و ثبت در فرم
 • آموزش(مستند) ارائه متون آموزشي ساده
 • نظارت بر تشكيل فرم ارزيابي اوليه تغذيه اي بيماران بستري
 • نظارت بر غذاي بيماران از نظر مطابقت با رژيم غذايي تجويز شده
 • نظارت بر نحوه تهيه محلول هاي گاواژ و محلول هاي تجاري مورد نياز بيماران
 • ارزيابي تغذيه اي بيماران واجد شرايط بر اساس فرم هاي ارزيابي تخصصي اوليه و نهايي و ارائه مشاوره به آنها
 • تكميل فرم ارزيابي تخصصي نهايي و ارائه مشاوره به موارد درخواستي از سوي پزشك
 • ارائه خدمات مشاوره اي بر اساس دستورالعمل ها، پروتكل ها و استانداردهاي ملي و بين المللي
 • برنامه ريزي تغذيه اي و تنظيم رژيم غذايي منحصر به فرد بيمار واجد شرايط
 • توجه به عادات فرهنگي، مذهبي و علايق غذايي بيمار در تنظيم برنامه غذايي بيمار بستري
 • پيگيري روند درمان بيمار بستري با همكاري ساير اعضاء تيم درمان بر اساس مراقبت تغذيه اي ارائه شده
 • تنظيم فرمول تهيه گاواژ بيمار واجد شرايط
 • نظرسنجي رضايتمندي بيماران بستري و سرپايي از خدمات مشاوره تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان
 • پيگيري روند درمان بيمار پس از ترخيص
 • فعال نمودن كلينيك مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيماران سرپايي
 • برآورد تجهيزات و تداركات مورد نياز واحد مشاوره تغذيه و انعكاس به سطوح مافوق
 • جمع آوري اطلاعات آماري مرتبط با فعاليت هاي بخش تغذيه و بكارگيري نتايج در برنامه ريزي هاي آتي
 • ارزيابي كيفي نحوه ارائه مشاوره تغذيه و تنظيم گزارش كار در مورد كميت و كيفيت خدمات مشاوره تغذيه اي، پيشرفت ها و مشكلات به مقام مافوق
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه به مقام مافوق و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود
 

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/18
تعداد بازدید:
1094
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal